Surat Perlaksanaan Program Dwibahasa 2016 di Sekolah

Surat Siaran Pelaksanaan Rintis Program Dwibahasa (DLP) Tahun 2016 di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Senarai Sekolah melaksanakan Program Dwibahasa atau Dual Language Programme secara rintis bermula Sesi persekolahan 2016. Apa itu Program Dwibahasa. Adakah ia satu program yang cubaan mengembalikan PPSMI dengan nama DLP.

Surat Perlaksanaan Program Dwibahasa 2016 di Sekolah

Download Pekeliling Perlaksanaan Rintis Dual Language Programme di pautan Surat Siaran KPM Bilangan 18 Tahun 2015. Pengajaran dan Pembelajaran dalam Dwibahasa ini adalah dibawah Dasar MBMMBI dan melibatkan beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkan di sekolah rendah dan menengah bantuan kerajaan.

Apa itu Program Dwibahasa

Program Pengaran dan Pembelajaran Dwi Bahasa ini seakan Penjenamaan semula Program PPSMI yang dimansuhkan dulu. Kementerian Pendidikan berusaha melaksanakan Rintis Dual Language Programme memandangkan ilham kesedaran akan kepentingan Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris amat penting dalam setiap perkara, terutamanya dalam menuntut ilmu. Semasa Bajet 2016 diumumkan dana pendidikan yang besar telah disalurkan untuk Dasar MBMMBI. Oleh itu, sesuatu perlu dilakukan untuk membelanjakan wang tersebut.

Kaedah Program Dwibahasa (DLP) Dual Language Programme

Sekolah Rintis Program Dwibahasa Atau Dual Language Programme (DLP) boleh memuat turun beberapa bahan sokongan merujuk lampiran Surat Surat Perlaksanaan Program Dwibahasa 2016 Bilangan 18 Tahun 2015. Beberpa kaedah dan syarat baharu perlu dipatuhi dalam melasanakan Program DLP ini dan perlu dipatuhi oleh sekolah yang terpilih. Tahniah kepada sekolah-sekolah yang terpilih.

Read more Article like Surat Perlaksanaan Program Dwibahasa 2016 di Sekolah at Memoir of Insani

Advertisements

Penggunaan Sijil Sakit Swasta (KPM) Penjawat Awam

Surat Siaran Kaedah penerimaan Sijil Sakit Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia. Penjelasan Kaedah dan Syarat-syarat penerimaan sijil sakit swasta pesakit luar dan pesakit pesakit dalam untuk Penjawat Awam dan Kakitangan Kerajaan dalam pengurusan Kemudahan Cuti Sakit

Penggunaan Sijil Sakit Swasta (KPM) Penjawat Awam

Kaedah dan Syarat-syarat Penggunaan Sijil Sakit Swasta adalah merujuk lampiran Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006 (PP Bil. 2/2006) menjelaskan bahawa Kemudahan Cuti Sakit boleh diluluskan dengan syarat-syarat seperti yang dinyatakan.

Download Surat Siaran Penggunaan Sijil Sakit Swasta Kakitangan Kerajaan
File: Penggunaan Sijil Sakit Swasta Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006
File: Lampiran Penggunaan Sijil Sakit Swasta Kakitangan Kerajaan

Penggunaan Sijil Sakit Swasta Penjawat Awam

Surat Siaran Kaedah penerimaan Sijil Sakit Swasta untuk tujuan Kemudahan Cuti Sakit di bawah Peruntukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006 oleh Jabatan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia merujuk Surat Siaran yang diterbitkan oleh Unit Komunikasi Korporat di Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia pada Tarikh 16 November 2015.

Read more Article like Penggunaan Sijil Sakit Swasta (KPM) Penjawat Awam at Memoir of Insani

Pekeliling Pelaksanaan PEKA Sains dan PLBS Sekolah Rendah

Surat Pekeliling Pelaksanaan PEKA Sains dan PLBS. Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2015 Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Amali Sains dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah untuk Murid-murid Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sumber merujuk Ministry of Education Malaysia’s Official Portal #MOE

Pekeliling Pelaksanaan PEKA Sains dan PLBS Sekolah Rendah
Click Pekeliling PEKA dan PLBS untuk Muat Turun

Surat Pelaksanaan PEKA Sains dan PLBS Sekolah Rendah

Arahan Rasmi Pelaksanaan PEKA Sains dan PLBS di seluruh Sekolah Rendah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Merujuk Fail Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Unit Komunikasi Korporat yang disiarkan pada tarikh 09 October 2015 di Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia.

Read more Article like Pekeliling Pelaksanaan PEKA Sains dan PLBS Sekolah Rendah at Memoir of Insani

Pekeliling KPM Bil 8 (2015) Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia Untuk Guru

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 8 Tahun 2015 Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia Untuk Guru Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang diterbitkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia.

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 8 Tahun 2015 Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia Untuk Guru Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia

Sila ke pautan Pekeliling KPM Bil 8 2015 untuk muat turun Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2015 – Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia Untuk Guru Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.
Read more Article like Pekeliling KPM Bil 8 (2015) Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia Untuk Guru at Memoir of Insani